§1. REJESTRACJA W SERWISIE.

1. Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

a. dokonaniu rejestracji w Serwisie;
b. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta;
c. zalogowanie w Serwisie przy użyciu Loginu i Hasła.

2. Wraz z rejestracją w Serwisie Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiający składanie zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, rezerwację Towarów w oznaczonym Salonie, dostęp do historii zakupów, a także dostęp do danych Klienta, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia.

3. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

 

§2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY. CENA TOWARÓW I PŁATNOŚCI.

1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji.

2. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.

3. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:

a. płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu CashBill ;
b. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu CashBill;
c. płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera,
d. płatność za pośrednictwem przelewu tradycyjnego ;
e. płatność Elektronicznym Karnetem Jubilerskim.

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.

5. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Towarów, to jest paragonem.

6. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

§3. GWARANCJA  JAKOŚĆI.

1.  Wyroby ocechowane są przez Polski Urząd Probierczy, co świadczy o najwyższej jakości oferowanej przez eSklep biżuterii.

2.  Wyroby oznaczane są firmowymi metkami, co świadczy o najwyższej jakości usług Sprzedawcy oraz autentyczności prób biżuterii. Ze względu na to, iż biżuteria często nabywana jest w celu wykorzystania jej jako prezent, na metkach widnieje tylko waga danego wyrobu. Na życzenie Klienta metka może zawierać kompletne informacje tj. wagę i cenę.

 

§4. DOSTAWA.

1. Czas realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 48 godzin, z wyłączeniem towarów wykonywanych na zlecenie Klienta oraz innych Towarów indywidualizowanych na życzenie Klienta, w odniesieniu do których termin realizacji zamówienia wynosi od 5 do 7 dni roboczych, które to terminy w pewnych przypadkach mogą ulec wydłużeniu. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy.

2. Jako formę dostawy Klient  wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary:

a. przy składaniu zamówienia - poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Serwisie bezpośrednio przez eSklep lub podmiot działający na zlecenie eSklepu albo

b. przelewem na rachunek bankowy eSklepu o numerze: 06 2490 0005 0000 4530 1926 5726 w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia albo

c. przy doręczeniu towaru (przesyłka za pobraniem).

3. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej.

4. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.

5. W przypadku Zamówień zagranicznych Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w czasie składania zamówienia.

6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy składaniu zamówienia.

7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

§5. REKLAMACJA I ZWROT

 

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając eSklep oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny eSklepu oświadczenia przed jego upływem.

2. eSklep w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w przypadku, gdy zakupiony przez niego towar nosi znamię użytkowania, nie posiada metek, z tytułu ich usunięcia przez nabywcę oraz  w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie, niestandardowa rozmiarówka piercionków).

3. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość zobowiązany jest do załączenia dowodu zakupu tj.  paragon fiskalny. Brak paragonu fiskalnego, jest dla eSklepu podstawą do nie uznania możliwości zwrotu.

4. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

5. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do eSklepu.

Załącznik do formularza zwrotu 
JUBINET.PL

Piłsudskiego 2a lokal 203

16-100 Sokółka

REGON: 052214670

NIP: 545-145-59-75